Regulamin konkursu 2016

 1. Konkurs organizuje firma ARMET Bramy i Ogrodzenia w porozumieniu z właścicielem apartamentu w hotelu Olymp SPA w Kołobrzegu oraz firmą KINESIS SPA w hotelu Olymp II w Kołobrzegu.
 2. W konkursie biorą udział wszyscy klienci firmy Armet, którzy zakupili usługę bądz towar na kwotę powyżej 10.000 zł netto w terminie od 01.06.2016 do 31.12.2016. Nazwisko osoby lub firmy podane zostanie na stronie internetowej do maks. 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. W konkursie mogą brać odział osoby pełnoletnie, a w przypadku firm – firma winna wskazać osobę, która skorzysta z wygranej w konkursie. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodzina Organizatora.
 5. Wśród uprawnionych Klientów, firma Armet w osobie właściciela Jolanty Żmuda-Freus pod nadzorem Jury w składzie: Arkadiusz Freus oraz Marc Kevin Haegermann wybierze losowo jednego Klienta, któremu zostanie przyznana nagroda zawarta w treści konkursowej.
 6. Pobyt konkursowy nie możne zostać zamieniony na równowartość pieniężna.
 7. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia Nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę, po wcześniejszym poinformowaniu firmy Armet o takiej zmianie oraz podaniu danych kontaktowych osoby, której został przekazany pobyt Konkursowy.
 8. Zwycięzca jest informowany o wygranej poprzez pocztę e-mail, w związku z tym Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu mail.
 9. W przypadku braku odpowiedzi osoby nagrodzonej na e-mail na informację o zwycięstwie, prawo do nagrody przepada.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości przekazania informacji o nagrodzie spowodowany brakiem lub niepełnym lub nieprawidłowym adresem e-mail uczestnika.
 11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłączenie w celach marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych!!!